Daň z nabytí nemovitosti

Jan Barák 23.04.2017

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je nutné podat do konce třetího kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí. Daňové přiznání podáváte finančnímu úřadu, v jehož obvodu se nemovitost nachází.

Daň z převodu nemovitostí je nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí a to pro případy, kdy ke změně vlastnického práva k nemovité věci dojde po účinnosti zákonného opatření, tj. od 1. 1. 2014. Od tohoto data tedy vzniká nová daň a pro její správné zaplacení je nutno uvést nové předčíslí bankovního účtu finančního úřadu, tj. předčíslí 7691.

Pokud změna vlastnického práva k nemovitosti nastane do 31. 12. 2013, podléhá zdanění režimu zákona č. 357/1992 Sb. Je proto nutno si uvědomit, že i pokud např. katastrální úřad rozhodne o vkladu vlastnického práva po 1. 1. 2014, rozhodující jsou právní účinky vkladu práva, tj. datum, kdy byl návrh na vklad podán katastrálnímu ú­řadu.

Pokud právní účinky vkladu práva vznikají do 31. 12. 2013, postupuje se v daňovém řízení podle zákona č. 357/1992 Sb. Pro placení daně z převodu nemovitostí vyměřované dle tohoto zákona se nadále používá původní předčíslí bankovního účtu finančního úřadu, tj. předčíslí 7763 bez ohledu na to, kdy bude daň vyměřena či placena.

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je nutné podat do konce třetího kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí. Daňové přiznání podáváte finančnímu úřadu, v jehož obvodu se nemovitost nachází.

Daň můžete zaplatit složenkou nebo převodem. V tabulce najdete čísla účtů krajských úřadů, určených pro platbu daně z nabytí nemovitých věcí. Variabilním symbolem je vaše DIČ nebo rodné číslo. Pokud budete platit převodem, použijte konstantní symbol 1148, při platbě složenkou 1149.

V přiložené tabulce je uvedený přehled bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí v roce 2014.

Název finančního úřadu Daň z nabytí nemovitých věcí dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. Daň z převodu nemovitostí dle zákona č. 357/1992 Sb.
-----------------------------------------------------------------------------    
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 7691–77628031/0710 7763–77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj 7691–77628111/0710 7763–77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 7691–77627231/0710 7763–77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 7691–77627311/0710 7763–77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 7691–77629341/0710 7763–77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj 7691–77621411/0710 7763–77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj 7691–77628461/0710 7763–77628461/0710
Finanční úřad pro Královehradecký kraj 7691–77626511/0710 7763–77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj 7691–77622561/0710 7763–77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 7691–67626681/0710 7763–67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 7691–77628621/0710 7763–77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 7691–47623811/0710 7763–47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 7691–77621761/0710 7763–77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj 7691–47620661/0710 7763–47620661/0710
© 2004–2024 Sluneční Reality Mapa stránek