Kdo a kdy potřebuje průkaz energetické náročnosti budovy?

Jan Barák 24.03.2017

Jedná se o častý dotaz, který dostáváme od klientů při prodeji nemovitosti, ale ne každý klient si tuto otázku pokládá u pronájmu nemovitostí, což považujeme za velkou chybu.

Jedná se o častý dotaz, který dostáváme od klientů při prodeji nemovitosti, ale ne každý klient si tuto otázku pokládá u pronájmu nemovitostí, což považujeme za velkou chybu.

Energetický štítek je potřeba udělat nejen u prodeje, ale i u pronájmu jakékoliv nemovitosti, tedy až na drobné výjimky.

První výjimka se vztahuje na budovy, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci, kterou si nesmíme plést s památkovou zónou, jedná se o vyšší ochranu než je památková zóna.

Druhou výjimkou jsou budovy, které byly vystavěny a naposledy rekonstruovány před 1. lednem 1947, a nebo mají menší zastavěnou plochu než 50m2.

Další důležitou informací je, kdy by se měl energetický štítek dělat.

Energetický štítek musíte předat před podpisem kupní nebo nájemní smlouvy, ale doporučujeme štítek udělat ihned na začátku prodeje nebo pronájmu. Hlavně z důvodu, že pokud se nemovitost jakkoliv nabízí, je povinností prodávajícího uvést energetickou náročnost budovy. Pokud PENB ještě klient nemá, je nabízející povinen uvést v inzerci kategorii „G“ – nejhorší energetickou třídu, což se může negativně projevit na poptávce po prodávané nebo pronajímané nemovitosti.

V případě, že dlouhodobě pronajímáte budovu nebo jen její část (bytovou jednotku), je pro Vás důležitá informace, že žádný energetický štítek není navěky, ale jeho platnost je omezena na 10 let od vydání, a nebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově.

V případě, že se u nabízených nemovitostí neuvede energetická náročnost budovy nebo energetický štítek nepředá prodávající kupujícímu, vystavuje se možné pokutě ze strany státní energetické inspekce.

V případě realizace samotného obchodu přes naši realitní kancelář, je nepsaným pravidlem seznámit klienta s touto problematikou, ale zároveň Vám poskytne i kompletní servis v podobě vyřízení energetického štítku za zvýhodněnou cenu.

© 2004–2024 Sluneční Reality Mapa stránek