Poslední dny na podání přiznání k dani z nemovitých věcí!

Aleš Durník 11.01.2021

Co je daň z nemovitých věcí?

Daň z nemovitých věcí je jedna z majetkových daní. Zjednodušeně řečeno má každý vlastník pozemku, stavby či jednotky, povinnost vůči státu platit daň z vlastnictví této nemovitosti. Zvlášť se vyměřuje daň ze staveb a zvlášť z pozemků. Předmětem daně jsou pouze nemovitosti na území českého státu, které jsou zároveň evidované v katastru nemovitostí. Poplatníkem daně je vždy ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k datu 1.1. příslušného roku. Bývá často zaměňována s daní z nabytí nemovitosti (ta byla však v roce 2020 zrušena).

Kdo má povinnost podat daňové přiznání?

Povinnost podat daňové přiznání má každá fyzická nebo právnická osoba, která v roce 2020 nabyla nemovitost nebo její část, ta je povinna se k placení daně přihlásit, a také všichni, kteří v roce 2020 nemovitost (nebo její část) prodali či darovali, Ti se naopak musí od daně odhlásit. Nabytou nemovitostí se například počítá i nově zkolaudovaná stavba, takto zapsaná do katastru nemovitostí. Ti, kdo podávali daňové přiznání v minulých letech a nezměnili se u nich majetkové poměry na nemovitosti, dále nemusí přiznání podávat. Těm pak chodí každý rok tradiční složenky z finančního úřadu.

Kdy je poslední termín k podání přiznání daně z nemovitosti?

Poslední termín k podání přiznání je 1. 2. 2021. V současné situaci pandemie je však prominuta pokuta za opožděné podání, vlivem COVID-19, a to za předpokladu, že bude přiznání podáno do 1. 4. 2021. Přiznání se podává vždy k finančnímu úřadu kraje, kde se příslušná nemovitost nachází. Na zaplacení vyměřené daně je pak čas do 31. 5. 2021.

Na každém finančním úřadě jsou ochotní zaměstnanci, kteří Vám rádi s vyplněním přiznání k dani z nemovitých věcí pomohou.

© 2004–2024 Sluneční Reality Mapa stránek